Upomínka po ukončení hovoru

Nedávno si jeden z vás nechal udělat velmi specifický "Profil na míru", ale třeba se někdo z vás inspiruje...:-)

Požadavek zněl: 5 minut po ukončení příchozího hovoru vyvolat upomínku
Postup jsem zvolil následující:
  • vytvořil jsem profil (například "Příchozí hovor"), který má za účel ve chvíli, kdy začne vyzvánět telefon, nastavit proměnnou (například UPOMINKA) na hodnotu "1".

  • potom jsem vytvořil druhý profil, který začne platit za podmínek, že se ukončí hovor a proměnná (v našem případě UPOMINKA) je nastavena na hodnotu "1". Využijeme již vytvořenou proměnnou (UPOMINKA) a nastavíme ji na hodnotu "TIMES + 300", což znamená "od teď za 5 minut". Tím máme nastavený čas, kdy se má upomínka aktivovat. A nakonec požijeme akci WAIT UNTIL. Interval zvolíme například 10 vteřin a UNTIL nastavíme jako TIMES > UPOMINKA, což znamená, že Tasker bude od ukončení hovoru každých 10 vteřin kontrolovat, jestli už uplynulo více, jak 5 minut. A je to! :-)

V této podobě jde samozřejmě o hrubou podobu celkového řešení. Hned by se například nabízelo přesné určení kontaktů, po jejichž telefonátu se má upomínka aktivovat, grafická úprava scény, ...