Profil reagující na událost v kalendáři

Další z vašich požadavků, které se poměrně často objevují v žádostech o "Profil na míru" je přimět telefon změnit určitá nastavení v závislosti na aktuální události v kalendáři.

Takovýto profil se tvoří velmi snadno. Z dostupných kategorií podmínek vybereme STATE...

Dále kategorii APP...

A nakonec volbu CALENDAR ENTRY...

Zde potom můžeme nastavit různá kritéria pro události, na které chceme, aby profil reagoval...