Kniha Jízd

Aplikace Kniha Jízd byla původně pouhým "Tasker projektem" , který sloužil jako demonstrace jeho schopností. Nicméně několik uživatelů shledalo potenciál tohoto projektu natolik přínosným, že jsem se pustil do vylepšování a postupně přibývaly funkce i jednoduché uživatelské rozhraní. Do doby, než bylo možné v Taskeru exportovat projekty jako samostatné Android aplikace, fungoval projekt v rámci Taskeru. Když jsem se dověděl, že se pro Tasker chystá možnost tvorby jednoduchých aplikací, byl jsem nadšen představou, že by se projekt mohl stát samostatnou Android aplikací nabízenou v Google Play - a stalo se... :-).


Dnes je tedy aplikace veřejně dostupná na Google Play ve FREE, nebo placené verzi a jako doplněk i Hlasové Ovládání...

Get it on Google PlayZákladní obrazovkaPo spuštění se objeví základní obrazovka aplikace rozdělená do dvou karet, na kartě Hlavní se nachází tři volby:

 • Najít auto - po každém ukončení jízdy aplikace automaticky uloží polohu auta a pokud se například nacházíte v cizím městě a nepamatujete si, kde přesně jste zaparkovali auto, tato volba vám jeho polohu zobrazí přímo v aplikaci Google Mapy a nic vám tudíž nebrání v tom, nechat se k autu navigovat.
  • Tankování (pouze placená verze) - záznam o tankování paliva lze zadat dvěma způsoby. Manuálně, kdy se údaje o čerpací stanici vyplňují ručně, nebo (pokud tuto možnost uživatel nezakáže v nastavení) aplikace automaticky zahlásí pomocí notifikace, že jízda skončila v blízkosti čerpací stanice a zeptá se, zda jste opravdu tankovali palivo.
  Manuální zadání tankování

   Zadání pomocí automatické detekce tankování
   • Záznamy - zobrazí se všechny uložené záznamy včetně tankování ve zvoleném období (Tento měsíc, Dnes, Vybrat interval). Zvolením konkrétního záznamu v seznamu je pak zobrazen jeho detail se všemi informacemi a náhledem ujeté trasy. Záznamy lze také filtrovat a zobrazit tak pouze tankování paliva. Zobrazený seznam záznamů je zde také možné Exportovat do souboru CSV (ve FREE verzi je možné najednou exportovat maximálně 20 záznamů), nebo najednou smazat.
   Zobrazení záznamů za aktuální měsíc a detail jednoho z nich
   Filtrování záznamů
   Export záznamů do CSV souboru


    Na kartě Kilometry se nachází přehled ujetých kilometrů (Celkem, Tento měsíc, Dnes). Hodnotu Celkem lze editovat (kliknutím na hodnotu celkově ujetých kilometrů) a nastavit si tak například aktuální stav ujetých kilometrů vašeho vozidla.
    Nastavení    • Detekce jízdy - na výběr jsou 3 metody, z toho dvě jsou automatické a nevyžadují zásah uživatele
    1. Bluetooth  - automatická metoda, jízda začne při připojení k definovanému Bluetooth zařízení v autě (autorádio, handsfree, palubní počítač, ...) a skončí po jeho odpojení. Před tím, než uživatel nastaví toto zařízení v nastavení Knihy Jízd, musí být telefon a Bluetooth zařízení spolu spárované. V nastavení Knihy Jízd je potom nutné vyplnit přesné jméno Bluetooh zařízení, to lze zjistit a dokonce zkopírovat do schránky v nastavení telefonu (sekce Bluetooth). V základním nastavení aplikace při volbě Bluetooth detekce zapíná a vypíná funkci Bluetooth na telefonu automaticky, jakmile je zahájeno, nebo ukončeno nabíjení zařízení. Tuto funkci lze vypnout zaškrtnutím volby Bluetooth nastavení. Při volbě Bluetooth detekce se může za jízdy a při ukončování jízdy stávat, že Kniha Jízd na 1s vypne a okamžitě zapne funkci Bluetooth na vašem mobilním telefonu - jedná se o kompenzaci nestability Bluetooth připojení, kdy je potřeba obnovit informaci o připojení k Bluetooth zařízení.

    Nastavení Bluetooth detekce

    2. Car Dock - automatická metoda, jízda začne při vložení telefonu do držáku (ten musí podporovat režim Car Dock) a skončí po vyjmutí z držáku.
    Zvolena Car Dock detekce


    3. Manuálně - zde je již vyžadován zásah uživatele, který pro zahajování a ukončování jízdy musí použít tlačítko na základní obrazovce aplikace.
    Zvolena Manuální detekce    • Místa - zde je možné definovat vlastní místa, takže místo adresy se v záznamech nastaví definované jméno místa. Například pokud bydlíte v Kladně a parkujete vždy v ulici Vodárenská, jednoduše vytvoříte místo s názvem Domov, ulice Vodárenská, město Kladno a v záznamech od té doby uvidíte místo adresy název Domov. Ve FREE verzi je počet vlastních míst omezen na 2.
    Přidání pojmenovaného místa


    • Kalendář - záznamy o jízdách a tankování umí aplikace zapisovat i do Google kalendáře. Položka Limit vzdálenosti slouží pro určení délky trasy, po které se teprve záznam uloží do kalendáře (uživatel tak může zamezit zápisu velmi krátké jízdy, kdy například jen přeparkovával auto). Ukládání tankování do kalendáře je dostupné pouze v placené verzi.
    Nastavení kalendáře

    • Export - stejně jako u funkce ukládání záznamů do kalendáře, je i u exportu do CSV souboru možné nastavit Limit vzdálenosti. U placené verze (kde je dostupná funkce Tankování paliva) je ale potřeba si uvědomit, že v případě nastavení tohoto limitu na jinou hodnotu, než 0, nebudou v exportovaném CSV souboru zahrnuty záznamy o tankování paliva (tyto mají v kolonce Vzdálenost 0 km). V placené verzi je dostupná funkce Automatický export, která zcela automaticky provede export záznamů ve zvoleném časovém intervalu (Měsíčně, Týdně, Denně) a to vždy na konci tohoto intervalu o půlnoci (1.den v měsíci v 00:00, každé pondělí v 00:00, vždy v 00:00)
    Nastavení exportu záznamů
    • Hlasová upozornění - aplikace také umí různé fáze záznamu jízdy hlásit pomocí hlasového syntetizátoru (funkce text to speech - TTS). Podmínkou správné výslovnosti je instalace správného TTS modulu z Google Play - pro český jazyk jsou dostupné dva, Acapela SVOX.
    Nastavení hlasových upozornění
    • Tankování paliva - v placené verzi lze v této sekci nastavení zakázat automatickou detekci paliva (aplikace již nadále nebude při každém ukončení jízdy kontrolovat přítomnost čerpací stanice v okolí) a stejně jako v sekci Kalendář nastavit ukládání tankování do zvoleného Google kalendáře.
    Nastavení tankování paliva