2.díl - Profil "Doma" , wifi a použití proměnných

Ve druhém díle si nastavíme profil pro situaci, kdy se nacházíme doma a odlehčíme baterii vypnutím WiFi, když zrovna není potřeba...

Většina z nás má už dnes vlastní WiFi přístupový bod, takže toho náležitě využijeme. Potom si Tasker nastavíme tak, abychom nenechávali zbytečně zapnutou WiFi, vytvoříme samostatný profil "Venku" a nakonec přijde lahůdka v podobě universálního řešení příchodů do nastavených měst a míst.


Určitě existuje víc možných řešení, než to, které vám tu předvedu, ale podle mých zkušeností tohle řešení funguje spolehlivě a je poměrně praktické s ohledem na další města a místa, která budete nastavovat v budoucnu.

Účel profilu "Doma":
 • aktivovat profil "Doma" ve chvíli, kdy se telefon automaticky připojí na domácí WiFi.
 • provést nastavený seznam úkolů jeden po druhém (v tomto případě vypíše do GTalk statusu text "Doma..." a sníží hlasitost vyzvánění (jsou to jen příklady - nastavit si můžete cokoliv z nabízeného menu).
Úprava profilu domácího města ("Slaný"):
 • zde přidáme do seznamu úkolů, které se mají provést při aktivaci, zapnutí WiFi. Tím docílíme toho, že WiFi bude aktivní pouze v domácím městě a při odjezdu z města se automaticky vypne.
Poznámky:
 • v nastavení, kde určujeme, na jakou konkrétní WiFi má Tasker reagovat jsem ručně vypsal název mojí domácí WiFi (SSID), pokud se ale nacházíte v dosahu této WiFi, stačí stisknout tlačítko s lupou a vybrat z nabídnutého sezamu WiFi sítí v okolí.
 • do seznamů úkolů, které se mají vykonat po deaktivaci profilu ("Exit task") dokonce ani nemusíme nastavovat vypnutí WiFi, protože WiFi patří do tzv. "systémového nastavení" (znak ozubeného kolečka) a Tasker automaticky obnoví předchozí stav po deaktivaci konkrétního profilu.
Video:Účel "proměnných %MESTO a %MISTO:
 • při příchodu do města se nastaví hodnota proměnné %MESTO na název konkrétního města.
 • při příchodu do místa se nastaví hodnota proměnné %MISTO na název konkrétního místa.
 • při odchodu z města se vymaže proměnná %MESTO.
 • při odchodu z místa se vymaže proměnná %MISTO.
Poznámky:
 • znamínko "%" je povinné pro název proměnné, její pojmenování je čistě na vás.
 • všimněte si, že jsem akci s proměnnými vždy nakonec přesunul na první místo v seznamu úkolů. Tasker provádí dané úkoly v listu vždy jeden za druhým a nastavení těchto proměnných by mělo být vždy na prvním místě, aby nevznikaly chyby.
 • dříve vytvořený seznam úkolů pro odjez z města "Odjezd" upravíme a přejmenujeme na "Odjezd z města" - tím vytvoříme universální seznam úkolů (pouze jeden a to smazání proměnné), který můžeme použít při nastavování jiného města a už nemusíme pracně nastavovat vymazání proměnné.
 • to samé platí pro nově vytvořený seznam "Odjezd z místa", jen s tím rozdílem, že ho samozřejmě budeme v budoucnu používat při nastavování jiných míst.
Video:
Účel profilu "Venku":
 • být aktivní v případě, že nejsme v žádném nastaveném městě ani místě.
Poznámky:
 • pokud nebudeme v žádném nastaveném městě ani místě, nebude potom nastavená proměnná %MESTO ani %MISTO. Toho tedy využijeme k nastavení podmínek aktivace profilu "Venku".
Video:

Účel profilů "Odjezd z města" a "Odjezd z místa":
 • aktivovat se pokaždé, když opustíme nadefinované místo, nebo město
Poznámky:
 • profil "Odjezd z města" není to samé jako seznam "Odjezd z města"!!! Seznam obsahuje jen jeden úkol, a to je smazání konkrétní proměnné. Jediný důvod, proč jsme si ho pojmenovali a tím i uložili je ten, aby mohl být použitý v budoucnu = pohodlnost :-). Kdežto profil "Odjezd z města"reaguje v momentu a pouze v ten moment, kdy je smazána proměnná %MESTO. Stejné platí i pro případ místa.
 • hlavní důvod, proč tvořit tyto profily uvedu v příkladu: Představte si, že přijdete domů a Tasker správně provede všechno, co má. Potom z domu odejdete a v tuhle chvíli máte dvě možnosti - buď pracně nastavovat každý "Exit task" u každého profilu a nebo si to zjednodušit tak, jak vidíte na videu...:-)
Video: