Vyzvánění - kapesní režim


Některé modely Android telefonů nabízí v základním nastavení možnost aktivovat "kapesní režim". Jde o to, že dokud je telefon v kapse, nebo v pouzdru a někdo vám volá, vyzvánění zůstane na stanovené úrovni do té doby, než telefon vezmete do ruky - poté se vyzvánění ztiší. Pokud tuto funkci váš telefon nenabízí, opět pomůže "Tasker"...


Nastavení takového profilu je velmi snadné, a proto stačí k popisu jediný obrázek, ze kterého je jasné, jaké podmínky a nastavení použít...


Profil funguje tak, že dokud je při vyzvánění před senzorem přiblížení překážka (=telefon je v kapse, nebo v pouzdře), hlasitost vyzvánění se nastaví na určenou hodnotu. Jakmile tento profil přestane platit a senzor přiblížení neindikuje překážku (=telefon je venku z kapsy, nebo pouzdra), hlasitost se sníží na určenou hodnotu.