Kniha jízd - nové funkce

Projekt "Kniha jízd" se zdá být poměrně oblíbený, proto postupně pracuji na nových funkcích...

Od prvního zveřejnění projektu jsem provedl poměrně dost změn, většinou ale jen kosmetické, které uživatel ani nezaregistruje. Dnes vám ukážu dvě videa, které zachycují ty podstatnější změny...

Hlavní změnou je "Nastavení". Nastavení projektu obsahuje zatím 4 okna (scény), ve kterých si nastavíte chování projektu podle vašich požadavků.
  • V prvním okně si zvolíte ze dvou možností detekce začátku a konce jízdy - někdo má v autě BT zařízení, někdo naopak originální držák, který podporuje CAR DOCK.
  • Ve druhém okně se volí formát data, který Tasker udává v proměnné DATE. Dle mých zkušeností tato hodnota není konstatní (a to často ani v rámci stejných modelů).
  • Třetí okno slouží pro volbu místa exportu dat - v případě Google tabulky vkládáte KEY, v případě webové databáze jméno a heslo (tato volba ještě není plně funkční, ale bude mít formu webové stránky, kde budou data zapsaná v tabulce + další funkce).
  • Ve čtvrtém okně si můžete definovat svá místa - například pokud nechcete mít v místě vašeho bydliště v záznamech klasický formát adresy, nastavíte si místo "Domov".
Dále jsem přidal funkci "Přehled", která slouží pro zobrazení seznamu  ujetých jízd spolu se všemi údaji, které se exportují do tabulky. Zobrazí se vždy jízdy, které ještě nebyly vyexportovány. Po kliknutí na danou jízdu v seznamu se otevře okno s mapou a proběhne animace dané jízdy po jednotlivých "waypointech" (waypointy jsou mimochodem také jednou z nových funkcí. Za jízdy se každé 2 minuty uloží GPS poloha. Největším přínosem je zpřesnění výpočtu ujetých km).

A nakonec poslední z těch nejzásadnějších změn - při zpracovávání dat (generování adres a vzdáleností z Google Maps API) se v horní části displeje zobrazí průběh v procentech.


A teď už slíbená videa...