Využití "Scén" v praxi

Pokud jste zvědaví, čeho všeho je možné docílit pomocí nové funkce Taskeru - "Scény", mám tady pro vás malou ochutnávku.


Jedná se o Tasker-projekt, který tvořím pro kamaráda. Jeho požadavek byl, aby se s co nejmenšími nároky na uživatelskou interakci tvořil textový log (s hodnotami oddělenými čárkou) jeho služebních cest. Ten je totiž potom velmi snadné importovat do Excelu a dále s daty pracovat.

Dnes vám ukážu pouze náhledy obrazovky a podrobnější video bude následovat až budu mít k dispozici funkční program pro nahrávání dění na obrazovce. Mám totiž nový Galaxy Nexus a na tomto modelu prozatím nefunguje program, který k tomuto účelu používám.

Účel projektu:

  • tvorba textového výpisu základních informací o služební cestě
  • vytvoření události v pracovním Google kalendáři s údajem o cílovém místě
  • jednoduché UI pro zadávání informací o cestě
  • možnost nechat se ihned po zadání údajů navigovat na cílové místo
  • při připojení Bluetooth zařízení v autě aktivovat dotaz, zda bude následovat služební cesta
  • při odpojení Bluetooth zařízení v autě aktivovat dotaz, zda je služební cesta u koncePo připojení Bluetooth zařízení v autě se zobrazí dotaz, zda bude následovat služební cesta.
Pokud ano, následuje obrazovka pro zadání údajů o cestě. Každý údaj lze zadat buď ručně, nebo hlasově. Na automatickém rozpoznání místa se dá samozřejmě ještě pracovat.
 Jakmile je pole vyplněno, jeho popis zmodrá.
Ikonka vlevo nahoře se po stisknutí modře zvýrazní a objeví se upozornění, že po potvrzení (ikonkou vpravo nahoře), bude automaticky spuštěna Google navigace na zadané cílové místo...
Po opětovném stisknutí se zvýraznění zruší a ukáže se upozornění, že se po potvrzení navigace nespustí. Status "navigační" ikonky je ukládán a při dalším spuštění je obnoven na poslední použitou pozici.
Po odpojení Bluetooth zařízení se objeví dotaz, zda je služební cesta u konce. Je to z důvodu možných zastávek během cesty, kdy může dojít k odpojení Bluetooth zařízení, ale ještě to nemusí znamenat konec cesty.
Z hodnoty konečného stavu kilometrů se jednoduše vypočítá ujetá vzdálenost.
Pro kontrolu popisek zmodrá až v případě, že konečný stav kilometrů bude vyšší hodnota, než počáteční stav.
Takto vypadá textový soubor, do kterého Tasker automaticky vyplňuje údaje o cestě.


A nakonec se také uloží událost v Google kalendáři. Tasker bohužel nemůže na začátku tušit, jak dlouho bude cesta trvat, proto je trvání události nastaveno na pevnou hodnotu.