Kniha Jízd 1.4


Novou verzi aplikace stahujte ZDE

Seznam změn (v.1.4):


  • v nastavení je nyní možné změnit jazyk


  • do nastavení přidána volba "O aplikaci" (možnost kontaktovat autora aplikace, odkaz pro stažení plné verze, ...)


  • opravena chyba , která při chybných údajích z GPS způsobila nesmyslně velkou hodnotu ujeté vzdálenosti (za nepřijatelnou hodnotu je považován výsledek, který by vyšel z výpočtu při použití rychlosti nad 300 km/hod a je tudíž v daný okamžik ignorován)
  • při probíhajícím exportu již nelze vyvolat nabídku exportu (zabráněno kolizi, která tak vznikala)
  • po započetí exportu je aplikace automaticky schována na pozadí a průběh exportu lze sledovat ve stavové listě (notifikace), nebo po opětovném spuštění aplikace v horní části hlavní obrazovky - již tedy není nutné čekat až zmizí dialogové okno "Čekejte prosím"
  • ukončení zahájení jízdy před jeho dokončením nyní funguje i v případě BT a Car Dock detekce (pro případ, kdy je zařízení krátce po zahájení jízdy vyjmuto z držáku, nebo se ukončí BT připojení a zároveň ještě nebyl chycen GPS signál)
  • vylepšení grafického prostředí
Na přání uživatele:

  • datum a čas v exportovaném CSV souboru jsou teď odděleny mezerníkem, v tabulce jsou nyní tyto údaje v samostatném sloupci