Kniha Jízd 1.0b1

Novou verzi aplikace stahujte ZDE

Seznam změn (v.1.0b1):
  • opraven odkaz na fórum pro hlášení chyb a připomínek na úvodní obrazovce
  • po volbě způsobu detekce pomocí BT zařízení se zobrazí v textovém poli název aktuálně nastaveného zařízení (pokud je nastaveno)
  • již nelze uložit prázdné pole jako název BT zařízení
  • přidána funkce "Místa"
  • možnost zálohy a obnovy vytvořených míst
  • přidána funkce zobrazení údajů o jízdě (pomocí prox. senzoru, když probíhá jízda)
  • při startu aplikace se ověří, jestli je funkce GPS povolena
  • započetí jízdy je nyní závislé na povolené funkci GPS
  • Bluetoooth se zapne při nabíjení automaticky pouze v případě, že je zvolena detekce jízdy pomocí BT zařízení
  • přidána funkce "Export" (do souboru CSV)