Nová služba "Aplikace na míru"

Vzhledem k tomu, že se náš tým zase trochu rozrostl, rozhodli jsme se nabízet novou službu - Aplikace na míru. Několik jednoduchých aplikací jsme již úspěšně vytvořili.
Vytváření jednoduchých samostatných aplikací nám umožnila nová funkce v programu Tasker , se kterou je možno vyexportovat vytvořený projekt do .apk souboru a tak vytvořit samostatnou aplikaci naprosto nezávislou na Taskeru

Na blogu se tudíž udály menší změny. První z nich je odkaz v postranním panelu pro objednání aplikace a ta druhá je záložka v horní části , kde budou k nahlédnutí některé již vytvořené aplikace.

Ukázka jedné z již vytvořených aplikací "na míru"