Vyzvánění - úplné ztišení otočením displeje

Další funkcí, kterou výrobci často doplňují nastavení telefonu, je úplné ztišení vyzvánění překlopením telefonu displejem dolů. Kdo z vás tuto funkci v základním nastavení postrádá, může si takovýto profil nastavit v "Taskeru"...

V tomto případě budeme potřebovat profily dva - jeden, který při vyzvánění a otočení telefonu displejem dolů, aktivuje tichý režim a druhý, který tichý režim po ukončení hovoru zase vypne. Ukončením hovoru se myslí jak ukončení aktivní konverzace, tak i ukončení vyzvánění nezvednutého hovoru.

V prvním profilu je potřeba nastavit "Exit task" stejně, jako "Enter task", aby vyzvánění opět nezačalo po překlopení telefonu zpátky displejem nahoru...


Druhý profil je myslím jasný, nastavení vyzvánění na hodnotu 7 by zde ani nemuselo být...