Jak získat adresu pomocí souřadnic GPS (HTTP GET)

Po delším hledání a testování se mi podařilo vytvořit metodu, pomocí které lze získat popis adresy ze souřadnic GPS. Toto může být velmi užitečné, pokud chcete vytvořit například záznam cesty z bodu A do bodu B (výkaz služebních cest, jednoduchá kniha jízd, ...) a takovýto záznam by byl ve formě souřadnic poněkud na nic.


Jako obrovský pomocník se v tomto případě ukázalo Google maps API. Lze odtud získat opravdu velké množství informací. My však budeme potřebovat pouze adresu, a tak je zapotřebí do "tasku" zahrnout i nezbytné úpravy získaného textu, aby se na výsledek dalo koukat...:-). Odkaz na stažení "tasku" najdete na konci článku...Poznámky:

  • pro zjištění přesné polohy je potřeba v "GET LOCATION" zvolit GPS, nicméně pro přibližnou polohu postačí i NET.
  • V závislosti na tom, jakou metodu zvolíte, je potom potřeba změnit proměnnou v URL akce "HTTP GET" (%LOC pro GPS, nebo %LOCN pro NET).
  • pro "kosmetickou" úpravu textu výsledné adresy používám kromě pár proměnných i textový soubor Poloha.txt (umístěný ve složce /Tasker). Pokud budete chtít používat "task" v nezměněné formě, musíte si vytvořit tento textový soubor a umístit ho do zmiňované složky.
  • vše, co následuje po akci "HTTP GET" je pouze můj způsob, jak z poměrně dlouhého textu, který nám tato akce vrátí, "vypreparovat" pouze to, co nás zajímá (adresa). Je možné, že vymyslíte elegantnější postup, ale to už je na vás...:-)
  • výsledná adresa se nakonec uloží do proměnné %ADRESA.

Stáhnout "task"